pátek 25. června 2010

OIDFA Kobe 2010

Za pár dní bude v Kobe zahájen 14. kongres mezinárodní krajkářské federace OIDFA. V rámci kongresu se pravidelně vyhlašuje soutěž, letos na téma Svatba.pátek 11. června 2010

CalypsoPattern: Kathie Rutledge, Beadwork April/May 2010